บริษัท วินบริดจ์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานเสวนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ใน จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)วันที่ : 03 ธันวาคม 2555  

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานเสวนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ใน จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555    โรงแรม สุนีย์  แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจ เข้าร่วมงาน ประมาณ 80 กิจการ