สัมมนา " นวัตกรรมเครื่องยนต์ DOOSAN "วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2557  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  บริษัท วินบริดจ์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนา หัวข้อ "นวัตกรรมเครื่องยนต์ DOOSAN"   ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, ศรีนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชียวชาญจาก Doosan Infracore Co., Ltd.   ประเทศเกาหลีมาให้ความรู้โดยตรง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 50 คน