ตรวจสุขภาพประจำปี 2556วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2557  

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ให้กับพนักงานบริษัททั้งหมด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โดยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน