อบรมสัมมนาพนักงาน ประจำปี 2557วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2557  

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557  บริษัท วินบริดจ์ จำกัด ได้จัดงานอบรมสัมมนาพนักงาน ในหัวข้อ "การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม" ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, ศรีนครินทร์