News & Events

  • 1. วุติ : ปวช.-ปวส. 2. สาขา : สาขาช่างไฟฟ้า/สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์,โทรคม.19.03.2014 [อ่านต่อ]
  • เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557  บริษัท วินบริดจ์ จำกัด ได้จัดงานอบรมสัมมนาพนักงาน ในหัวข้อ "การสื่อ.13.02.2014 [อ่านต่อ]
  • บริษัท วินบริดจ์ จำกัด และกลุ่มบริษัท LLNK-WB  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2556 ขึ้น เ.13.02.2014 [อ่านต่อ]
  • บริษัท วินบริดจ์ จำกัด จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ให้กับพนักงานบริษัททั้งหมด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน.13.02.2014 [อ่านต่อ]
  • บริษัท วินบริดจ์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค.13.02.2014 [อ่านต่อ]
  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  บริษัท วินบริดจ์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนา หัวข้อ "นวัตกรรม.13.02.2014 [อ่านต่อ]
  • บริษัท วินบริดจ์ จำกัด จำกัด ผู้นำด้านระบบไฟฟ้าสำรองและผู้แทนจำหน่าย Dynamic UPS ตราสินค้า Euro-Dies.13.02.2014 [อ่านต่อ]
  • บริษัท วินบริดจ์ จำกัด เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานเสวนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ใน จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภา.03.12.2012 [อ่านต่อ]
  • บริษัท วินบริดจ์ จำกัด มีชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 125kVA (Prime Rating) พร้อมตู้ครอบเก็บเสียง.05.10.2012 [อ่านต่อ]

Partner links