ขายพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 275kVA พร้อมตู้ครอบเก็บเสียง

โครงการ :
ขายพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 275kVA พร้อมตู้ครอบเก็บเสียง
สถานที่ :
โรงงาน บริษัท เอ็ม พร็อฟ จำกัด จ. ปราจีนบุรี
ปีที่แล้วเสร็จ :
2557