• จำหน่าย ติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุง • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 3 - 2500kVA • ชุด Dynamic UPS 200 - 2500kVA • ชุด Voltage Stabiliser 10 - 3300kVA
  • งานติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมห้องเก็บเสียง
  • งานบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Engine, Alternator, Control System
  • งานตรวจสอบและแก้ไข กรณีมีปัญหาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบควบคุม
  • งานบริการด้านอะไหล่ สำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • งานรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูง
  • งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้าแรงสูง
  • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า งานทดสอบระบบไฟฟ้า
  • งานจ้างดูแลและบำรุงรักษา พร้อมพนักงาน 24 ชั่วโมง (outsource)
  • งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB และ ACB

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม …. กรุณาติดต่อกลับ 0-2372-2893 ต่อ 256