องค์กรจะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ ต้องมาจากพนักงานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงานวันที่ : 01 ตุลาคม 2555  

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด จึงได้จัดอบรมสัมมนาพนักงานประจำปี 2555  ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จังหวัดกระบี่ ระหว่าง วันที่ 28-30 เมษายน 2555  เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร