การให้คำปรึกษา

เพราะความต้องการในการใช้งานกำเนิดไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าสำรองนั้นมีความหลากหลาย Win Bridge จึงจัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่และทีมวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิไว้คอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า พร้อมร่วมกันพัฒนาความต้องการของลูกค้าให้เกิดขึ้นจริงภายในงบประมาณที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด

การจัดจำหน่าย

เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า Win Bridge ได้ทำหน้าที่ในการจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากหลากหลายผู้ผลิตชั้นนำของโลก พร้อมมอบบริการหลังการขายที่คอยดูแลอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน

การติดตั้งอุปกรณ์

บริการก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ ที่ดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมรับผิดชอบดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

การบริการหลังการขาย

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีทำให้เราเข้าถึงและเข้าใจปัญหาในการใช้งานเป็นอย่างดี จึงสามารถตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรวมถึงการพัฒนาระบบได้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

การทดสอบประสิทธิภาพ

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งแต่ขนาด 100 kVA-2500 kVA ให้บริการทดสอบที่โรงงานของบริษัทฯ และบริการทดสอบนอกสถานที่ โดยใช้โหลดแบ้งก์ (Loadbank) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและให้เกิดความมั่นใจว่าชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ารองรับการใช้งานเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยทีมงานช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญด้านชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

มาตรฐานและรางวัล

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด (Win Bridge) ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านกระบวนการผลิต การบริการและการควบคุมคุณภาพภายใต้ระบบบริหารที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล