โครงสร้างธุรกิจ

 ” โครงสร้าง Win Bridge องค์กรที่พร้อมจะเคียงข้างลูกค้า
เพื่อมุ่งสู่การสร้างระบบไฟฟ้าที่สมบูรณ์ “

พันธมิตร

” การร่วมมือเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ที่จะพร้อมนำพา

ผู้ใช้งานไปสู่ระบบไฟฟ้าที่สมบูรณ์ด้วยความร่วมมือจากเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ “

 ประวัติความเป็นมา

2007

บริษัท วิน บริดจ์ จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อประกอบธุรกิจชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล และธุรกิจจัดจำหน่าย

.

.

.

.

.

.

2007

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลจากประเทศจีน เพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

.

.

.

.

.

2010

จัดจำหน่าย Dynamic Uninterrupted Power Supply

บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย Dynamic Uninterrupted Power Supply (DUPS) แบรนด์ EURO-DIESEL จากประเทศเบลเยี่ยม
.
.

.

2010

ขยายธุรกิจการให้บริการเอาท์ซอร์ส

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการให้บริการเอาท์ซอร์สเพื่อบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและระบบไฟฟ้า

.

.

.

.

.

.

2012

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลจากยุโรป

บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลจากยุโรปเพื่อรองรับการเติบโตของพลังงานสำรอง

.

.

.

.

.

.

2019

โซลาร์เซลล์

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

.

.

.

.

.

.

2021

ก่อตั้งโรงงาน Win Bridge

ก่อตั้งโรงงาน Win Bridge เพื่อประกอบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยี่ห้อ Win Bridge และสนับสนุนการทดสอบประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015

.

.

.

.

2022

ปัจจุบัน (Present)

ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้านระบบไฟฟ้า บริการ การผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Win Bridge และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015

.

.

.

.

.

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด (Win Bridge) ในเครือ บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัดบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน พวกเราคือผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานและโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย

 

โดย Win Bridge ได้เข้ามามีบทบาทในฐานนะผู้ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นได้แก่ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Win Bridge ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม

 

(มอก.) รวมถึง ANSI, ASTM, BS, DIN, IEC, NEC, NEMA, NESC, NFPA,ฯลฯ จนได้รับความเชื่อมั่นในการใช้งานจากวิศวกรในวงกว้าง พร้อมกันนี้ Win Bridge ยังดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังให้แก่แบรนด์ชั้นนำของโลกอาทิ  FG WILSON ผลิตภัณฑ์ UK, INMESOL ผลิตภัณฑ์ประเทศสเปน เป็นต้น

ซึ่งการจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรา ดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการบริการที่เป็นเลิศ ที่ครอบคลุมในทุกมิติความต้องการด้านงานระบบไฟฟ้ากำลังทั้งการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสภาพ และซ่อมบำรุง โดยการบริการทั้งหมดของบริษัทจะดำเนินการโดยทีมงานผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านไฟฟ้ากำลังมาโดยตรง ควบคุมการทำงานในทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานมาอย่างยาวนาน จนสร้างให้เกิดเป็นระบบไฟฟ้าที่มีรองรับภาระไฟฟ้า (Load) ได้ตามพิกัด ปลอดภัยพร้อมขับเคลื่อนการทำงานและสนับสนุนกิจกรรมทั้งในภาคธุรกิจ และสังคมให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

มาตรฐานและรางวัล

บริษัท วินบริดจ์ จำกัด (Win Bridge) ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านกระบวนการผลิต การบริการและการควบคุมคุณภาพภายใต้ระบบบริหารที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล