โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลแกลง

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยายมราช

โรงงานคิวซีนโซลูชั่น จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

ธนาคารกสิกรไทยสาขาสีลม
และศูนย์การเรียนรู้บางปะกง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ธนาคารกสิกรไทย เมืองทองธานี

กรมยุทธโยธาทหารบก

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ธนาคารกสิกรไทย เมืองทองธานี

โรงแรมโนโวเทล บางนา

โรงแรมโนโวเทล บางนา

โรงไฟฟ้าดีเซลแม่สะเรียง

ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงไฟฟ้าดีเซลเบตง จังหวัดยะลา

โรงไฟฟ้าดีเซลเบตง จังหวัดยะลา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อุโมงค์รัชโยธิน