Marketing & Events

ส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FGWilson รุ่น P715-3 Sound Proof Canopy ขนาด 715 KVA เข้าติดตั้ง เป็นที่เรียบร้อย ที่ด่านศุลกากรหนองคาย          ...

งานทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 550kVA ประจำปี พร้อมสามัญวิศวกรไฟฟ้า เซ็นต์รับรองผลงานทดสอบ. @บ.ราช กรุ๊ป จก.(มหาชน)        ...